Colleges OBM

De colleges OBM Practioner


De data voor de colleges worden in overleg met u vastgesteld.


Duur en doorlooptijd


Het programma betreft een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, afhankelijk van de vakantieperiodes. Deze bestaat uit:
 

  • 1 volle dag theorie, voorzien van groepsopdrachten
  • 4 halve dagen voortgangsbespreking met presentaties van de deelnemers om tot een concreet Prestatieverbeterplan (PVP) te komen. Hiermee gaat u vervolgens aan de slag
  • 2 halve dagen individuele begeleiding bij uw PVP op locatie
  • contacturen: 24 opleidingsuren + 6 begeleidingsuren


Het examen betreft het geven van een presentatie en bespreking daarvan met de examencommissie van circa 45 minuten. Dit vindt plaats op de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

 
Webdesign en hosting Freson Producties