Colleges OBM

De colleges OBM Practioner


De data voor de colleges worden in overleg met u vastgesteld.

Duur en doorlooptijd

Het programma betreft een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, afhankelijk van de vakantieperiodes. Deze bestaat uit:

  • 1 volle dag theorie, voorzien van groepsopdrachten
  • 4 halve dagen voortgangsbespreking met presentaties van de deelnemers om tot een concreet Prestatieverbeterplan (PVP) te komen. Hiermee gaat u vervolgens aan de slag
  • 2 halve dagen individuele begeleiding bij uw PVP op locatie
  • contacturen: 24 opleidingsuren + 6 begeleidingsuren

Het examen betreft het geven van een presentatie en bespreking daarvan met de examencommissie van circa 45 minuten. Dit vindt plaats op de Vrije Universiteit van Amsterdam.